Blogia
METEOS@NTFELIU

ES DIFÍCIL MANTENIR EL RITME DE LA COL·LABORACIÓ A LA RÀDIO

Aquesta setmana comença el nou Crèdit Variable.

Grup nou d’alumnes, etc, què he de dir d’això!  Però la ràdio no entén d’aquestes coses. Amb això vull explicar la dificultat que representa mantenir una col·laboració setmanal a la ràdio, intentant donar un contingut amb certa qualitat.

Tenim dues hores setmanals de variable, amb els que marxen,  havíem treballat a l’aula conceptes bàsics de meteorologia abans de la nostra col·la boració a la ràdio, i per aixó hem pogut escriure els textos amb "certa" fluidesa. 

Ara es planteja un repte molt difícil, per què hem de  treballar conceptes de meteorologia i a l’hora escriure les intervencions radiofòniques.

El fet d’escriure els guions va en detriment de la quantitat de conceptes que podem treballar a classe, això és inevitable. Però em preocupa que no sigui en molt detriment, i que de la programació inicial del Crèdit Variable, en quedi poc.  

Durant aquest variable em plantejo fer servir més l’accés dels alumnes a pàgines web per tal de consultar prediccions del temps  (Servei meteorològic de Catalunya, Institut Nacional de Meteorologia, ...)  i altres informacions i fenòmens meteorològiques.

Seria ideal tenir l’aula d’infomàtica muntada per aquest ús a ple rendiment, però els ordinadors no van del tot bé.

Professora del Crèdit Variable

 

 

 

 

1 comentario

Pilar Comes -

És lògica la teva preocupació respecte els continguts del crèdit, però també potser caldria valorar el que aprenen amb el nou plantejament del crèdit que no aprenien abans.