Blogia
METEOS@NTFELIU

Sessió dimarts 22-11-05

En aquesta sessió hem fet una revisió de tots els projectes que formen el postgrau

Respecte al nostre projecte Meteosantfeliu hem comunicat la situació a dia d’avui que és la següent:

Ja tenim caseta meteorológica instal·lada i els alumnes ja han fet la nivellació dels instruments de medició, segueixen prenent les dades d’una forma manual .

Estem en la fase de preparació i disseny de les aportacions a la revista la Pinya i en la preparació de reportatges per fer a la Radio local Ona codinenca.

s’han fet cartes de presentació dirigides a la directora de la Pinya i al director de l’emisora Ona codinenca.

Tenim des de la setmana passada l’aula d’informàtica amb 4 ordinadors connectats en xarxa i a internet que ja podrem utilitzar aquesta setmana, encara ens manca l’estació meteorologica digital del Departament que espem que ens arribi al desembre i aleshores connectarem l’ordinador central i l’ordinador de l’entrada del centre.

0 comentarios